Geachte donateur,

Stichting De Cirkel wil u hartelijk danken voor uw donatie.

Als u een donatie heeft gedaan aan Stichting De Cirkel  dan gaan we uw donatie besteden aan onze zorg en organisatie en het in stand houden van de stichting.

Als u een donatie heeft gedaan aan de vrienden/vrijwilligers van De Cirkel, dan is uw donatie o.a. voor  extra activiteiten, training, waarderingspresentje, e.d.