Berichten

Berichten Afscheid Klaas Koekkoek In december 2022 nam Klaas Koekkoek afscheid als voorzitter van Stichting De Cirkel. Velen kwamen hem persoonlijk bedanken voor zijn geweldige inzet, tijdens zijn afscheidsreceptie op 10 december. In de Roalter Wind tekende Karin de Graaff zijn herinneringen op; Stefan Kemper maakte de foto’s. Klik hier om het artikel te lezen. Roparun ondersteunt Hospice de

Kom jij als vrijwilliger in ons team?

VACATURE: ZORG+ WAARNEMEND COÖRDINATOR Naast het verlenen van zorg aan cliënten en gasten heeft de zorg+ vrijwilliger bij afwezigheid danwel na onderlinge afstemming, een verantwoordelijkheid als waarnemend coördinator. Dit houdt in dat naast de zorg gerelateerde taken wordt zorggedragen voor o.a. • Aanmeld- en opname procedures • Ondersteuning van mantelzorgers; aandacht en tijd niet in

Veranderingen bij De Cirkel.

Stichting Vrienden van de Cirkel gaat fuseren met Stichting De Cirkel, die het hospice in Raalte exploiteert. Daarnaast breidt het Raalter hospice aan de Monumentstraat uit; er wordt aan de zijkant een nieuwe gezins- en stilteruimte bijgebouwd. Beide stappen zijn zowel logisch als doordacht, zo zeggen Klaas Koekkoek (voorzitter van De Cirkel) en Marian Kalfs

Fantastisch

Mijn vader vond het hier fantastisch. Hij genoot van alles, hij had het prima naar zijn zin. Het contact met de vrijwilligers verliep supergoed. Zowel mijn vader als ik vonden alle vrijwilligers heel lief, leuk en aardig. Zij  waren gastvrij, liefdevol aanwezig en hadden een luisterend oor. Ook zijn vele broers en zussen waren vol

Dankbaarheid en warmte

We kijken met veel dankbaarheid en warmte terug op de periode dat mijn moeder in het hospice verbleef. De keuze hiervoor was moeilijk, maar bij de toenemende invaliditeit en de intensieve zorg die nodig was, gaf het verblijf in het hospice voor ons allen een enorme verlichting. Er was meer comfort voor mijn moeder en

Trainingsdag met als onderwerp dementie

Omdat we steeds vaker in aanraking komen met mensen die lijden aan dementie, kregen we als vrijwilligers van De Cirkel een trainingsdag over dementie aangeboden. De Vrienden van De Cirkel toonden zich echte vrienden en namen de kosten voor deze dag voor hun rekening en VPTZ ons overkoepelend orgaan zorgde voor de invulling. We konden

Een dochter aan het woord.

Na een jaar van langzaam afnemende gezondheid kwam moeder op het punt dat ze wist dat haar leven bijna ten einde was. Toen zij merkte dat ze steeds meer zorg nodig had, besloot ze te verhuizen naar het Hospice. Pienter als zij was had ze ruime tijd daarvoor zelf al eens een afspraak gemaakt om

Hart voor Salland

De Vrienden van  de Cirkel ontvingen op het podium van de schouwburg Deventer bijgaande cheque (€ 2.040,88). 403 deelnemende verenigingen en stichtingen aan de actie Hart voor Salland van Rabobank Salland hebben maandag 10 april 160.000 euro mogen verdelen. Voor de Vriendenstichting iets minder als vorig jaar maar er waren wel 50 clubs meer die