De Cirkel en uw testament

Als u De Cirkel een warm hart toedraagt, kunt u De Cirkel in uw testament opnemen.

U kunt op drie manieren iets nalaten via uw testament aan De Cirkel.

  • U laat (een deel van) uw geld, uw huis, aandelen of roerende zaken na aan De Cirkel. Dit noemen we een legaat.
  • U kunt De Cirkel ook als mede-erfgenaam benoemen. Dan deelt De Cirkel mee in de erfenis samen met uw andere erfgenamen. Erfgenaam houdt ook in dat De Cirkel meedeelt in de schulden.
  • U kunt De Cirkel ook als enige erfgenaam aanwijzen. De hele erfenis, inclusief de schulden, gaat dan naar De Cirkel.

Let op:
Als u een partner en/of kinderen heeft dan dient er rekening mee te houden, dat zij rechten hebben in uw nalatenschap. Laat u vooraf goed informeren door de notaris, bijvoorbeeld Notariskantoor De Zwart in Raalte of NOTARIAAT SALLAND – Procee – Oors – Van der Werf – Roelofs in Raalte, Heino, Olst en Wijhe.

Zodra u De Cirkel iets nalaat, dan is het ook verstandig, dat u een executeur benoemt bij uw testament. 

De Cirkel heeft een ANBI status en hoeft geen erfbelasting te betalen, dus 100% gaat naar het goede doel!