Uw steun is belangrijk

Stichting De Cirkel kan niet zonder uw financiële steun. Gelden vanuit de gemeenschap zijn noodzakelijk om het hospice in stand te houden en de terminale zorg in onze regio voort te zetten. Een eenmalige gift, donateurschap en ook sponsoring zijn daarom meer dan welkom.

Daarnaast zet de werkgroep Vrienden zich in om door middel van acties geld in te zamelen voor De Cirkel, met name voor de vele vrijwilligers.

Stichting De Cirkel is ANBI-gecertificeerd. Dat betekent dat u een gift onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de belasting.
Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken)

Het is ook mogelijk via een overeenkomst periodiek te schenken. Bovendien kunt u een legaat opnemen in uw testament. Klik hier voor meer informatie over het opnemen van De Cirkel in uw testament.

Door op onderstaande button te klikken, kunt u online doneren.
(Als ontvanger zien we alleen de naam van de rekeninghouder zoals bij de bank bekend, zonder adresgegevens. Daardoor zijn we helaas niet in staat u daar een bedankje voor te sturen)

 

Wenst u niet online te doneren en wilt u toch een gift doen? Dan kunt u onderstaande afbeelding printen, invullen, ondertekenen en versturen naar:

Penningmeester De Cirkel
Monumentstraat 57b
8102 AK Raalte