Organisatie

Het bestuur van stichting De Cirkel is verantwoordelijk voor de organisatie, financiën, pr en voorlichting, faciliteiten en het beleid rond kwaliteit, personeel, arbo en milieu. De bestuursleden zijn maatschappelijk betrokken en ervaren mensen. In brede zin is het bestuur verantwoordelijk voor het bieden van (aanvullende) zorg aan terminale cliënten, thuis of in het hospice. De verschillende taken binnen het bestuur zijn onderverdeeld in portefeuilles. De dagelijkse leiding is in handen van coördinatoren.

Het bestuur vergadert eenmaal per maand of vaker indien gewenst. Tijdens een deel van de vergadering is daarbij een coördinator aanwezig. Besluitvorming vindt plaats zoals vastgelegd binnen statuten.

De structuur van stichting De Cirkel ziet er als volgt uit:

Bestuur

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Naam Functie Woonplaats
W. Holtkuile voorzitter Raalte
W. Veldhuis secretaris Raalte
M. Bouw penningmeester Raalte
A. Smedes lid Heeten / Raalte
P.C Versluis lid Olst-Wijhe

Het bestuur is bereikbaar via de secretaris
W. Veldhuis | Monumentstraat 57B | 8102 AK Raalte
Secretaris@decirkelraalte.nl

Vertrouwenspersoon:
Mw. L. Deunk, huisarts
Huisartsenpraktijk ‘Het Raan’
Praktijk: 0572-351337
E-mail: l.deunk@hdco.nl

Naast bestuur, coördinatoren en vrijwilligers zijn specifieke commissies als Vrienden, pr en voorlichting actief betrokken. Indien daartoe aanleiding is, roepen bestuursleden commissies bijeen om zaken binnen hun werkgebied te organiseren en aan te sturen.

Coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, facilitering van de zorg, ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers bij mensen thuis en in het hospice. Ook zijn zij er voor het contact met gasten, cliënten, hun mantelzorgers en de professionele zorgaanbieders. Vrijwilligers+ zijn in staat om tijdens afwezigheid van coördinatoren als waarnemend coördinator taken over te nemen.

Vrijwilligers+  zijn geschoold en ervaren in het bieden van ondersteuning. Zij nemen geen verpleegkundige taken over. Hiervoor blijft de professionele zorg, zowel in de thuissituatie als in het hospice, verantwoordelijk.

Niet-zorgvrijwilligers bieden hulp bij o.a. onderhoud en op huishoudelijk en administratief gebied. Daarnaast zijn er betrokken vrijwilligers op verschillende andere werkterreinen actief.

Ieder die bij de stichting betrokken is, doet dit belangeloos met maar een doel:
Zorgen voor instandhouding van de terminale zorg van stichting De Cirkel, de professionele vrijwilligersorganisatie met liefdevolle zorg en aandacht voor het leven in de laatste levensfase.

Stichting De Cirkel is aangesloten bij de Landelijke Vereniging Palliatieve Zorg (VPTZ).

Gegevens stichting De Cirkel

Algemene gegevens

Privacyreglement

Beleidsplan (2018-2022)

Jaarverslag 2021