De Cirkel

Organogram
De structuur van stichting De Cirkel ziet er als volgt uit:

organisatie

Bestuur
Het bestuur van De Cirkel bestaat uit maatschappelijk betrokken en ervaren mensen. Het bestuur is in brede zin verantwoordelijk voor het bieden van (aanvullende) zorg aan terminale cliënten, thuis of in het hospice.
De dagelijkse leiding is in handen van drie coördinatoren.

Het bestuur is per 1 januari 2017 als volgt samengesteld:

Naam Functie Woonplaats
Klaas Koekkoek voorzitter Raalte
Herman Hekkert secretaris Luttenberg
Adrie van den Hoogen penningmeester Lierderholthuis
Elise Venemans lid Raalte
Vacature lid Olst-Wijhe

Het bestuur is bereikbaar via de secretaris Herman Hekkert (tel. 0572 – 301961).

Stichting de Cirkel is lid van de landelijke vereniging van organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg in Bunnik www.vptz.nl. De stichting participeert verder in het samenwerkingsverband Palliatief Netwerk Salland www.pnsalland.nl.

Gegevens stichting De Cirkel
Download Algemene gegevens 
Download Jaarverslag 2015
Download Balans 2015
Download Exploitatie 2015
Download beleidsplan (2012-2016)
Download Jaarverslag 2016