De structuur van stichting De Cirkel ziet er als volgt uit:

organisatie

 

Bestuur
Het bestuur van De Cirkel bestaat uit maatschappelijk betrokken en ervaren mensen. Het bestuur is in brede zin verantwoordelijk voor het bieden van (aanvullende) zorg aan terminale cliënten, thuis of in het hospice.
De dagelijkse leiding is in handen van twee coördinatoren.

Het bestuur is per 1 januari 2018 als volgt samengesteld:

Naam Functie Woonplaats
Klaas Koekkoek voorzitter Raalte
Herman Hekkert secretaris Luttenberg
Meep Bouw penningmeester Raalte
Elise Venemans lid Raalte
Marian Kalfs-Hegeman lid Olst-Wijhe

Het bestuur is bereikbaar via de secretaris Herman Hekkert (tel. 0572 – 301961).

Stichting de Cirkel is lid van de landelijke vereniging van organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg in Bunnik www.vptz.nl. De stichting participeert verder in het samenwerkingsverband Palliatief Netwerk Salland www.pnsalland.nl.

Gegevens stichting De Cirkel
Algemene gegevens

Beleidsplan (2018-2022)
Jaarverslag 2017
Balans- en Resultatenrekening 2017