Vrienden van De Cirkel

1 januari 2018: De Vrienden van De Cirkel en de hoofdstichting zijn d.m.v. een fusie in elkaar opgegaan. Eén stichting, één bestuur, daadkrachtig en slagvaardig voor alle zaken die de Stichting De Cirkel betreffen. Een afvaardiging vanuit de Vriendenstichting gaat verder als Werkgroep Vrienden en is inmiddels enthousiast aan de slag gegaan.

De Werkgroep bestaat uit 4 leden: Marianne Hamer, Mariet Jansen, Thea de Bont en als nieuwkomer Janny Groot Beumer. Zij organiseren acties en activiteiten om geld in te zamelen voor De Cirkel, met name voor ondersteuning van de vrijwilligers. De opbrengsten worden gelabeld en komen op een aparte rekening. Binnen het bestuur heeft Marian Kalfs de speciale portefeuille ‘Vrienden-Vrijwilligers’.

Tevens proberen de Vrienden de naamsbekendheid van De Cirkel te vergroten. Zo zullen zij aanwezig zijn op diverse streekactiviteiten, zoals de Sallandse Wandel- vierdaagse en de kerstmarkten in de regio. De Vrienden kunnen bij die gelegenheden leuke artikelen verkopen die soms speciaal voor hen zijn ontworpen, bijvoorbeeld de kaartenset ‘Salland op de kaart’. De Landwinkels in de regio verlenen ook hun medewerking bij de verkoop van deze kaarten. Tijdens Stöppelhaene sluiten de Vrienden weer aan bij de grote fototentoonstelling van de Fotoclub Salland in de Kruisverheffing.

De Werkgroep gaat zich nu richten op nieuwe acties. Hebt u een leuk idee of wilt u de Vrienden ondersteunen bij activiteiten? Stuur dan een mailtje naar: vrienden@decirkelraalte.nl

 

Samen met u De Cirkel blijvend ondersteunen

 

VOORHEEN STICHTING VRIENDEN VAN DE CIRKEL

 

Doelstelling

De Stichting Vrienden van De Cirkel heeft als doelstelling Stichting De Cirkel financieel en anderszins te ondersteunen. Het is onze missie dat De Cirkel de terminale zorg op een hoog kwaliteitsniveau kan blijven bieden zowel thuis als in het hospice. Ook willen wij onze grote groep vrijwilligers ondersteunen. Het is belangrijk dat zij hun bijzondere werk met passie kunnen blijven doen en daarmee een troostrijke omgeving kunnen creëren.


Bestuur

Het bestuur van de Vrienden van De Cirkel bestaat uit actieve, betrokken en ervaren mensen uit de regio Midden-Salland. De voornaamste taak van het bestuur is het verwerven van financiële middelen ten behoeve van Stichting De Cirkel. De steun van ‘derden’ is namelijk onmisbaar om de kwaliteit van de zorg in alle opzichten op peil te houden.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:                                                                                                        foto de vrienden cirkel febr 16

Naam Functie Woonplaats
Marian Kalfs-Hegeman voorzitter Wesepe
Ton Lankhorst vice voorzitter Heino
Jan Broomans secretaris Wijhe
Cees van der Veer penningmeester Heino
Thea de Bont lid Raalte
Marianne Hamer lid Raalte
Mariet Jansen lid Raalte

Het bestuur is bereikbaar via de secretaris:  Jan Broomans
tel: 0570-524047;  e-mail vrienden@decirkelraalte.nl  of jan@broomans.eu
postadres: Secretariaat Stichting Vrienden van De Cirkel, Torenstraat 2D, 8131 AL Wijhe


Uw Steun

De subsidies die Stichting De Cirkel ontvangt, zijn onvoldoende om alle kosten te dekken.
Ondersteuning vanuit de Vrienden is en blijft ook in de toekomst noodzakelijk.
De inkomsten van de Vrienden komen uit verschillende bronnen, zoals schenkingen, donaties, legaten en opbrengsten uit acties.
De Stichting Vrienden van De Cirkel is ANBI-gecertificeerd.ANBI_logo1
Daardoor kunnen giften aan De Vrienden op fiscaal voordelige wijze worden geschonken.
U kunt erop vertrouwen dat de opbrengsten op een zeer verantwoorde wijze besteed worden aan de ondersteuning van De Cirkel. Ons beleid is erop gericht de bestuurskosten zo laag mogelijk te houden.
Onze aandacht gaat met name uit naar de vrijwilligers die wij door uw bijdrage een extra steuntje in de rug kunnen geven bij hun bijzondere werk.

Heeft u een warm hart voor De Cirkel en wilt u bijdragen aan de zorg voor mensen in hun laatste levensfase in uw omgeving? Word dan Vriend van De Cirkel. Zowel voor bedrijven als particulieren zijn er verschillende mogelijkheden.


Bedrijven en instellingen
● U kunt ons ondersteunen door een vorm van sponsoring
● U kunt donateur worden Klik hier voor de Vriendenkaart
● U kunt ons ook ondersteunen met activiteiten
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Kalfs-Hegeman
( 06-10803399; marian.kalfs-hegeman@hotmail.com )


Particulieren
● U kunt ons ondersteunen door een eenmalige gift of erflating Klik hier voor de Vriendenkaart
● U kunt zich aanmelden als vriend/donateur Klik hier voor de Vriendenkaart
● Bij activiteiten van sport en spel kunt u zich laten sponsoren voor dit goede doel
● Bij recepties en feesten kunt u het cadeaugeld aan de Stichting Vrienden van De Cirkel ten goede laten komen.


De Vrienden ondersteunen bij activiteiten
U kunt de Vrienden ook als vrijwilliger ondersteunen door bepaalde activiteiten voor de Vrienden te verrichten. U kunt daarbij bv. denken aan het verstrekken van informatie op fairs en voorlichtingsavonden bij instellingen; het verlenen van assistentie bij het opzetten en uitvoeren van sponsoracties; het inzetten van uw kennis bij ICT-zaken.
Als dit u aanspreekt, dan kunt u contact opnemen met:
Jan Broomans, secretaris ( 0570-524047; jan@broomans.eu )

 

Op de Vriendenkaart kunt u aangeven op welke wijze u ons wilt steunen.
Klik hier voor de Vriendenkaart

 

Informatiefolder van De Vrienden van De Cirkel: Klik op onderstaande afbeelding

older_cirkel

 

Gegevens Stichting Vrienden van De Cirkel

Download Algemene gegevens (ANBI)
Download Beleidsplan 2016 t/m 2019

Download Jaarverslag 2016
Download Balans 31-12-2016
Download Resultatenrekening 2016

Download Jaarverslag 2017
Download Balans 31-12-2017
Download Resultatenrekening 2017