P1060048In de thuissituatie biedt de aanwezigheid van een vrijwilliger de familie de gelegenheid ’s nachts rustiger te slapen, overdag even weg te kunnen voor een boodschap, een bezoekje of werk. Kortom ondersteuning, die de mantelzorger tijdelijk ontlast.

De coördinator en de vrijwilliger spreken samen af wanneer de vrijwilliger beschikbaar is en een inzet gaat altijd in overleg. Op jaarbasis is een vrijwilliger 10 tot 20 keer een nacht en/of een dagdeel aanwezig bij een terminaal zieke thuis.

Wat moet ik me er bij voorstellen?
Hoe verloopt een inzet als vrijwilliger bij de zorg thuis?

Klik hier voor een beschrijving van een inzet bij de zorg thuis

Vrijwilliger worden?
Wanneer u vrijwilliger wilt worden bij onze stichting hoeft u geen achtergrond in de zorg te hebben. Het belangrijkste is dat u er wilt zijn voor uw medemens, die in zijn laatste levensfase is en diens naasten. Een luisterend oor, échte belangstelling en een goed inlevingsvermogen zijn voor ons essentieel.

De coördinator overlegt met u om een nacht of een dagdeel bij iemand thuis aanwezig te zijn. Hoe vaak dit zal zijn, is afhankelijk van het aantal hulpvragen en van uw mogelijkheden. Gemiddeld wordt u 10 – 20 nachten of dagdelen per jaar bij mensen thuis ingezet.
Iedere vrijwilliger volgt een cursus alvorens hij of zij wordt ingezet. Ook is er regelmatig contact met medevrijwilligers en de coördinatoren om ervaringen te delen en om middels themabijeenkomsten op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de terminale zorg.

Wanneer u belangstelling hebt om vrijwilliger te worden voor zorg thuis of wanneer u als vrijwilliger een bijdrage wilt leveren aan niet – zorggebonden taken kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren. Zij kunnen u uitgebreid informeren over dit waardevolle vrijwilligerswerk.