Vrijwilliger bij Thuis Sterven

Voor veel mensen is het een wens de laatste levensfase thuis door te brengen. Hoe waardevol dit ook is, het betekent vaak een zware periode voor de naasten/mantelzorgers. De vrijwilliger van De Cirkel kan dan een grote steun zijn. Hij/zij waakt ’s nachts bij de cliënt, zodat de familie rustiger kan slapen en meer energie overhoudt voor het proces. Aanwezigheid van de vrijwilliger overdag betekent dat de naasten even weg kunnen voor een boodschap, bezoekje of werk. Kortom, ondersteuning waardoor de mantelzorger tijdelijk wordt ontlast en de cliënt alle aandacht krijgt.

Via de volgende link kun je een interview lezen met een van onze vrijwilligers van Thuis Sterven:
Interview vrijwilliger Thuis Sterven

De inzet

De vrijwilliger geeft bij de coördinator aan wanneer hij/zij beschikbaar is. Vervolgens vindt er overleg plaats over de inzet. Op jaarbasis is een vrijwilliger 10 tot 20 keer een nacht en/of dagdeel aanwezig bij een cliënt thuis. Het aantal hulpvragen is medebepalend voor de frequentie van de inzet.

Vrijwilliger worden?

Ben je enthousiast geworden? Lijkt vrijwilliger bij Thuis Sterven echt iets voor jou? Dan is het volgende belangrijk.

Je hoeft geen opleiding of achtergrond in de zorg te hebben. Er willen zijn voor de zieke in de laatste levensfase en zijn naasten: echte belangstelling, een goed inlevingsvermogen en een luisterend oor zijn essentieel.

Vanzelfsprekend mag de cliënt passende bekwaamheid verwachten. Daarom volgt iedere zorgvrijwilliger een cursus voor hij/zij wordt ingezet. Ook is er regelmatig contact met mede-vrijwilligers en coördinatoren om van elkaars ervaringen te leren. Verder zijn er themabijeenkomsten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de terminale zorg.

Heb je belangstelling vrijwilliger te worden bij Thuis Sterven? Of wil je als vrijwilliger actief zijn op een ander gebied?

Neem dan contact op met een van de coördinatoren. Zij kunnen je informeren over dit bijzondere vrijwilligerswerk.