Zonder vrijwilligers geen terminale zorg bij De Cirkel

Vele enthousiaste vrijwilligers zorgen ervoor dat stichting De Cirkel in de regio Midden-Salland terminale zorg kan bieden. Op dit moment zijn er ruim 70 vrijwilligers aan De Cirkel verbonden. De meeste van hen bieden zorg aan de terminaal zieke thuis of in het hospice. Maar er zijn ook vrijwilligers die actief zijn op het gebied van bijvoorbeeld onderhoud, boodschappen of enige organisatorische werkzaamheden.

De zorg-vrijwilliger

De vrijwilligers die ondersteuning bij de zorg bieden, hebben daarvoor een speciale basiscursus gevolgd, bestaande uit o.a. 5 cursusavonden. Zij kunnen op een bekwame wijze ondersteuning bieden aan de gast/cliënt en zijn naasten. Deze zorg is aanvullend op de verpleegkundige en medische zorg.

Er zijn is het belangrijkste uitgangspunt, de vrijwilliger heeft aandacht en tijd.  Hij/zij geeft warme en persoonlijke zorg passend bij de wensen van de cliënt/gast. Signaleren van veranderingen, eenvoudige verzorging en naar behoefte een luisterend oor bieden, zijn belangrijke taken van een vrijwilliger. Ook lichte huishoudelijke werkzaamheden horen erbij. Alles is erop gericht het leven in de laatste levensfase van de cliënt/gast zo aangenaam mogelijk te maken.

De vrijwilliger zorg+

Er zijn ook vrijwilligers die naast de zorgtaken de coördinatoren kunnen waarnemen bij afwezigheid. Dit geldt zowel voor werkdagen als in het weekend. Tot deze werkzaamheden behoren o.a. het regelen van een inzet bij mensen thuis, het begeleiden van een opname in het hospice, en het ondersteunen van naasten na een overlijden.

Werkgroep Vrienden

De Vrienden organiseren acties en activiteiten om daarmee geld in te zamelen voor De Cirkel en met name voor de vele vrijwilligers. Met de opbrengsten kunnen extra activiteiten, waarderingspresentjes en trainingen worden aangeboden. Voor de gasten kunnen er extraatjes worden gerealiseerd die de sfeer veraangenamen, bijvoorbeeld altijd verse bloemen in het hospice. Daarnaast dragen de Vrienden bij aan de naamsbekendheid van De Cirkel. Zij zijn o.a. met een informatiestand aanwezig op verschillende evenementen in de regio.

Wil jij vrijwilliger worden?

Zowel ten behoeve van de mensen thuis als in het hospice zijn nieuwe vrijwilligers welkom.

Klik hier als je interesse hebt om vrijwilliger bij Thuis Sterven te worden.
Klik hier als je interesse hebt om vrijwilliger in het hospice te worden.