Leden van Groei en Bloei, afdeling Salland, hebben tijdens de herfstfair fotokaarten verkocht.
De opbrengst hiervan, € 210,00 is geschonken aan Stichting de Cirkel en is bedoeld als bijdrage voor de nieuwbouw van het hospice.
Dat verdient een bloemetje!
Hartelijk dank.