Oktober 2016: Het hospice kan alleen bestaan met steun van de gemeenschap

De Vrienden van De Cirkel vraagt daarom aan iedereen die de terminale zorg een warm hart toedraagt een bijdrage te leveren.
Lees hier waarom uw hulp hard nodig is en hoe u die kunt leveren.