Folder vrienden alleen voorkant
In samenwerking met nabestaanden, die hun ervaringen met de terminale zorg, thuis en in het hospice van De Cirkel willen delen, is een nieuwe vriendenbrochure ontwikkeld. In eigen bewoordingen worden de verschillende aspecten van de terminale zorg weergegeven. Veelzeggend en een weergave van de hulp en aandacht die door de vele vrijwilligers van De Cirkel en professionals wordt verleend. De brochure is gepast kleurrijk geïllustreerd met werken van tekenkunstenares Odilia Klein Koerkamp.
Het bestuur van de Vrienden dankt ieder die heeft bijgedragen en hoopt dat het voor lezers een inspiratie mag zijn tot het leveren van een financiële bijdrage aan de Vrienden van De Cirkel, opdat dit mooie werk blijvend extra ondersteund kan worden.
Zie voor de inhoud van de brochure onder Organisatie – Vrienden van De Cirkel