Omdat we steeds vaker in aanraking komen met mensen die lijden aan dementie, kregen we als vrijwilligers van De Cirkel een trainingsdag over dementie aangeboden.
De Vrienden van De Cirkel toonden zich echte vrienden en namen de kosten voor deze dag voor hun rekening en VPTZ ons overkoepelend orgaan zorgde voor de invulling.
We konden ons voorbereiden op deze dag door middel van e-learning, zo konden we kort maar krachtig kennis maken met de verschillende vormen van dementie enz..
7 oktober werd dementie van alle kanten belicht voor ons.
Hoe is het brein opgebouwd? Wat gebeurt er met het brein bij dementie?
En het belangrijkste; hoe benader en bejegen je iemand die met deze ziekte te maken heeft.

Het was een plezierige dag, onder deskundige leiding. Een dag met een lach… en een traan, “Had ik dit maar geweten toen mijn moeder leed aan dementie!”.
En zeker een zinvolle dag. De dingen die ons aangereikt zijn zullen ons van nut zijn tijdens ons werk als vrijwilliger bij De Cirkel.

Een van de deelnemers