VACATURE:

ZORG+ WAARNEMEND COÖRDINATOR

Naast het verlenen van zorg aan cliënten en gasten heeft de zorg+ vrijwilliger bij afwezigheid danwel na onderlinge afstemming, een verantwoordelijkheid als waarnemend coördinator.

Dit houdt in dat naast de zorg gerelateerde taken wordt zorggedragen voor o.a.
• Aanmeld- en opname procedures
• Ondersteuning van mantelzorgers; aandacht en tijd niet in uren weg
• Rapportages doornemen en evenueel actie ondernemen richting huisarts, thuiszorg
• Bewaken van juiste zorgverlening
• Woordvoering als vervanging mantelzorgers, afstemming huisartsen, thuiszorgmedewerkers en eventueel andere disciplines bij opname en bij overlijden
• 24-uur bezetting waarborgen
• Na overlijden aanwezig zijn voor opvang familie/naasten, uitvaartleider begeleiden in huis, begeleiden van vrijwilliger bij de laatste zorg

Maar ook zorggerelateerde taken m.b.t. vrijwilligers, zoals
• Persoonlijke aandacht (respect, binding, waardering)
• Dagelijkse rapportage aan vrijwilligers
• Zorgdragen voor goede afstemming vrijwilliger/gast en vrijwilligers/professionele zorgverleners

Ook niet zorggerelateerde taken komen aan de orde, zoals
• Bereikbaar zijn avond/nacht/weekend
• Onderlinge overdracht
• Contacten onderhouden met externe zorgorganisaties
• Contacten t.a.v. plannen van diensten/waken
• Inwerken bij instroom nieuwe vrijwilligers
• Grenzen aan vrijwilligerswerk bewaken

De opsomming beoogt niet een totaaloverzicht te geven van de zorg+ vrijwilliger maar wel om een indruk te geven van werkzaamheden en taken die inherent zijn aan de invulling ervan.

Belangstelling? Als je denkt dat dit vrijwilligerswerk wat voor je is, neem dan contact met ons op. Onze coördinatoren maken graag een afspraak om erover van gedachten te wisselen.
Je bent van harte welkom.

Stichting De Cirkel terminale zorg
Monumentstraat 57b, 8102 AK Raalte
Coordinatoren Riek Martens en Paulien Kappert

Bekijk hier de advertentie.