Wie zijn we?

Onze coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, organisatie en uitvoering van de zorg, ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers. Ook zijn zij er voor het contact met gasten, cliënten, hun mantelzorgers en de professionele zorgaanbieders.

De coördinatoren zijn te allen tijde bereid om alle mogelijke vragen te beantwoorden en een aanmelding te bespreken. Ook kan de thuiszorgorganisatie, arts, het ziekenhuis of een andere hulpverlener  zorgen voor aanmelding. Een van de coördinatoren neemt dan contact op voor een nadere kennismaking.

Vrijwilligers zijn er voor onze gasten in het hospice en cliënten thuis. Zij vervullen verzorgende taken, waarvoor zij geschoold zijn. Professionals zorgen voor de verpleegkundige taken. Ook daarbij kunnen de vrijwilligers ondersteuning bieden. Vanzelfsprekend kan de mantelzorger, indien gewenst, een bijdrage blijven leveren in het verlenen van zorg. De vrijwilligers zijn er  ook voor naasten en mantelzorgers. Warme en persoonlijke aandacht, een luisterend oor. Liefdevol, troostrijk en deskundig.