Steun in het hospice door vrijwilligers

Het hospice is een kleinschalige voorziening waar gasten in een huiselijke omgeving in alle rust kunnen verblijven tijdens hun laatste levensfase. Wij hebben plaats voor 5 gasten. Wij streven ernaar om het voor de gasten ‘bijna zoals thuis’ te laten zijn.

De vrijwilligers bieden ondersteuning aan de gasten en hun naasten. Dit gebeurt op alle dagen van de week, dus ook op zon- en feestdagen. In de nacht is er een medewerker van de thuiszorgorganisatie aanwezig. Er is dus 24 uur iemand aanwezig. Zo krijgt de gast alle aandacht en wordt de familie ontlast.

Via de volgende link kun je een interview lezen met een van onze vrijwilligers in het hospice:

Interview vrijwilliger zorg hospice

De inzet

De vrijwilliger in het hospice is bij voorkeur 2 keer per week 4 uur aanwezig. Als dat niet tot uw mogelijkheden behoort, gaan we hierover graag met u in overleg. De vrijwilliger is aanwezig om er `te zijn` voor de gasten. Ook zorgt de vrijwilliger ervoor dat de dagelijkse gang van zaken in goede banen wordt geleid. De vrijwilligers maken individuele basisafspraken met de coördinatoren en vervolgens wordt voor elke maand ruim van tevoren een rooster vastgesteld.

Vrijwilliger worden?

Spreekt het werk als vrijwilliger in het hospice je aan? Dan is het volgende belangrijk.

Je hoeft geen opleiding of achtergrond in de zorg te hebben. ‘Er zijn’ voor de zieke in de laatste levensfase en zijn naasten: echte belangstelling, een goed inlevingsvermogen en een luisterend oor zijn essentieel. Ook moet je flexibel kunnen inspelen op allerlei situaties die zich tijdens de dienst kunnen voordoen. Gastvrijheid bieden en tegelijkertijd de rust in huis bewaken.

Lichte huishoudelijke werkzaamheden behoren ook tot je taak. Kortom, het werk is zeer veelzijdig, zinvol en geeft veel voldoening.

De gast mag verwachten dat de vrijwilliger professioneel handelt. Daarom volgt iedere vrijwilliger een cursus voor hij/zij wordt ingezet. Ook is er regelmatig contact met mede-vrijwilligers en de coördinatoren om te leren van elkaars ervaringen. Verder zijn er themabijeenkomsten met onderwerpen gerelateerd aan de terminale zorg.

Belangstelling voor vrijwilliger+?

Alle bovenstaande informatie voor de vrijwilliger geldt ook voor de vrijwilliger+, met uiteraard een specifieke aanvulling. Na een inwerkperiode kan hij/zij de coördinatoren waarnemen bij afwezigheid. Dit geldt zowel voor werkdagen als in het weekend.

Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit het regelen van een inzet bij mensen thuis en het begeleiden van een opname in het hospice. Ook behoort het ondersteunen van naasten na het overlijden van een dierbare, het ondersteunen bij verlenen van laatste zorg aan de overledene tot en met het respectvol uitgeleiden, tot de taken.

Heb je belangstelling vrijwilliger of vrijwilliger+ te worden in het hospice? Of wil je als vrijwilliger actief zijn op een ander gebied?

Neem dan contact op met een van de coördinatoren. Zij informeren je graag over dit bijzondere vrijwilligerswerk.